Transportbånd

PRODUKTBESKRIVELSE

Mini-Maxi-transportbåndene er designet og bygget av Etramo, eksklusivt for utleiebransjen.
Vi har lyttet til våre kunder og tatt hensyn til deres behov så vel som brukernes behov.

FORDELER

Mini-Maxi transportbånd tilfredsstiller de strengeste sikkerhetsstandardene.
Høy avkastning, god bruk av kapasitet. Enkel å håndtere og oppbevare.
En ekstremt robust galvanisert stålramme med et svært pålitelig vulkanisert gummibelte.
Veldig enkel mekanisk konstruksjon, lett å vedlikeholde. Transportbåndene er uavhengige av hverandre og kan settes opp
i serie i alle vinkler for alle typer bruksområder, for eksempel landskapshagearbeid,
renoveringsfirmaer, rivningsformål, kjellere, tunneler, lastecontainere, ofte i kombinasjon med
minigravere, minidumpere eller søppelrenner.

Transportbånd Etramo 3 meter

Tekniske data:

Motor:            230V
Strømbehov: 370 W
Vekt:               100 kg
Beltebredde:  40 cm
Hastighet:      24 m/min
Maks vinkel:  40°
Kapasitet:       50 tonn / timen

Dimensjon:  343 x 49 x 34 cm

Varenr: 01815

Trakt stor

Trakt liten

Hjulsett

Støtte

Kabel for sammenkobling

Transportbånd Etramo 4,5 meter

Tekniske data:

Motor:            230V
Strømbehov: 500 W
Vekt:               135 kg
Beltebredde:  40 cm
Hastighet:      24 m/min
Maks vinkel:  40°
Kapasitet:       50 tonn / timen

Dimensjon:  478 x 49 x 34 cm

Varenr: 01816

Trakt stor

Trakt liten

Hjulsett

Støtte

Kabel for sammenkobling

Transportbånd Etramo 6 meter

Tekniske data:

Motor:            230V
Strømbehov: 500 W
Vekt:               175 kg
Beltebredde:  40 cm
Hastighet:      24 m/min
Maks vinkel:  40°
Kapasitet:       50 tonn / timen

Dimensjon:  628 x 49 x 34 cm

Varenr: 03603

Trakt stor

Trakt liten

Hjulsett

Støtte

Kabel for sammenkobling