Fuktmålere

 

Protimeter MMS
Protimeter MMS
Varenr. PR-MMS-SU
Den komplette fuktmåler, som kan måle i alle materialer.
Kan måle med pigger, søke med radiobølger, måle lufttemperatur,overflatetemperatur, duggpunkts-
temperatur, og relativ luftfuktighet i luft og betong.
Instrumentet leveres i nylonveske med 13cm vegg-
elektrode, temperaturføler, skjøteledning til probe,
standardprobe med pigger og en Hygrostick probe.
Norsk bruksanvisning i pdf format.
Engelsk datablad i pdf format.
Engelsk bruksanvisning i pdf format.
 
Protimeter Mini
Protimeter Mini
Varenr. PR-MINI 2000
Kompakt instrument for måling av vekt% i tre.
Instrumentet er utstyrt med høyoppløslig
fargeskala til bruk i andre materialer.
Instrumentet leveres i nylonveske med
miniprobe med pigger.
Norsk bruksanvisning i pdf format.
Engelsk bruksanvisning i pdf format.
 
Protimeter Hygromaster
Protimeter Hygromaster
Varenr. PR-AQ
Et enkelt og veldig brukervennlig instrument.
Instrumentet måler relativ luftfuktighet og
romtemperatur samt at det beregner duggpunkt-
temperatur.
Leveres i nylonveske med hygrostickprobe.
Norsk bruksanvisning i pdf format.
Engelsk datablad i pdf format.
Engelsk bruksanvisning i pdf format.
 
Protimeter Surveymaster
Protimeter Surveymaster
Varenr. PR-SM
Kombinert instrument for målinger i treverk,
og søk i andre materialer. Instrumentet kan
søke etter fuktighet igjennom fliser og belegg,
uten å skade overflaten.
Instrumentet leveres i nylonveske med 13cm vegg-
elektrode og standardprobe med pigger.
Norsk bruksanvisning i pdf format.
Engelsk datablad i pdf format.
Engelsk bruksanvisning i pdf format.
 
Protimeter Timbermaster
Protimeter Timbermaster
Varenr. PR-TM
Instrumentet er spesialdesignet for nøyaktige målinger i tre.
Norsk bruksanvisning i pdf format.
Kalibreringsskjema for tre.
Engelsk bruksanvisning i pdf format.
 
Protimeter Tilbehør
Protimeter 13cm veggelektrode
Varenr. 10247
Protimeter 24cm veggelektrode
Varenr. 11640
Protimeter 36cm veggelektrode
Varenr. 11587
Med veggelektrode kan man måle dypt ned i materialet.
Forborr 2 hull med en avstand på ca. 5 til 7,5 cm til ønsket dypde. Før elektrodene på plass og press de
godt mot bunnen av hullet mens man måler.
Veggelektrodene kan brukes på Surveymaster, MMS og Mini.

Protimeter Miniprobe med pigger
Varenr. 11641
Med en miniprobe tilkoblet, får man målt på steder
der man ikke kommer til med selve instrumentet.
Leveres som standard til Protimeter Mini.
Kan også brukes til Surveymaster og MMS.

Protimeter Standardprobe med pigger
Varenr. 11639
Standardprobe med pigger.
Leveres som standard til Protimeter Surveymaster og MMS. Kan også brukes til Mini.

Protimeter Hammerelektrode
Varenr. 6495
Med Protimeters hammerelektrode kan du hamre
piggene 37 mm ned i materialet. Brukes på grovere
trelast og harde materialer. Hammerhåndtaket
benyttes både for å slå inn og trekke ut stiftene.
Spissene har isolert stamme slik at bare spissene
måler fuktigheten. Leveres i nylonveske med
2 stk. teflonisolerte reservespisser.
Passer til Protimeter Mini, TimberMaster,
Surveymaster og MMS.

Protimeter Temperaturføler
Varenr. 6882
Temperaturføler for måling av overflatetemperatur.
Måleområde: 0°C till 50°C
Leveres som standard til Protimeter MMS.
Kan også brukes til Hygromaster.


Protimeter Skjøteledning
Varenr. 6790
Forlengingskabel mellom Hygrostick probe og instrument.

Leveres som standard til Protimeter MMS.
Kan også brukes til Hygromaster.


Protimeter Hygrostick Probe
Varenr. 1170
Hygrostick probe for måling av luftfuktighet og temperatur. Proben blir levert med en kon
gummikrave som kan fjernes ved behov. Proben
kan ikke rekalibreres og det anbefales å bytte med
en ny med jevne mellomrom (f.eks. en gang i året).
NB! Ikke utsett proben for vann, da det kan skade
proben.

Nøyaktighet: 2,5%. Måleomeråde: 30-100%RF
Leveres som standard til Protimeter MMS og Hygromaster.


Protimeter Standard Pigger
Varenr. 10621
Ekstra pigger (20 stk.). Passer til Mini, Surveymaster,
Timbermaster og standardprobe.
Protimeter Hammerelektrode Pigger
Varenr. 1172
Ekstra pigger (10 stk.) til hammerelektrode.


Protimeter Kalibreringstester
Varenr. 11684
Med denne kan man kontrollere om instrumentet
er riktig kalibrert. Slå på instrumentet. Trykk
måleelektrodene mot de to trådene og les av
verdien på instrumentet. Den skal være mellom
17 og 19. Kan brukes på alle Protimeters instrumenter med pigger. Enheten kan også brukes på hammer-
elektrode.
Engelsk brukerveiledning i pdf format.


Protimeter Plasthylser, 16x43mm
Varenr. 6880
Plasthylser for måling av fukt i betong. Hylsene
er åpne sideveis ned til 40mm. Etter man har
borret hull skal hylsene stå i med lokket på i
minst 24 timer før man setter i Hygrostick proben
og starter målingene (i tykke dekker bør man vente
lenger, gjerne 2 til 3 dager). NB! Probens gummikrave
må være på for å tette mot plasthylsen.
Levers i forpakning med 20 stk. hylser, lokk og
70mm kraver i papir.


Protimeter Plasthylser, 12x75mm
Varenr. 11668
Plasthylser for måling av fukt i betong. Hylsene
er "delt" i 4 seksjoner med 2 utsparinger i hver
seksjon. Her kan man velge hvilken dypde man
vil måle i ved å fjerne de aktuelle utsparingene.
Vil man måle i hele dypden tar man bort alle.
Etter man har borret hull bør hylsene stå i med
lokket på i minst 72 timer før man setter i
Hygrostick proben og starter målingen.
Levers i forpakning med 20 stk. hylser og lokk.
Det følger også med et verktøy for riktig montering
og fjerning av utsparinger.
Engelsk brukerveiledning i pdf format.