Leica 3D Disto

LGS_logo_web

Unikt CAD-verktøy! Stort rom? Ingen rette vinkler? Skrå vegger? Mange detaljer? Vanskelig ankomst? Ingen grunn til bekymring: Leica 3D Disto måler alt du trenger. Stige? Mobil arbeidsplattform? La dem bli stående nede. Intet stativ tilgjengelig? Det gjør ikke noe – bare sett 3D Disto på et bord eller på gulvet. Horisontering? Ikke nødvendig. Fotos for dokumentasjon? Ikke noe problem, det innebygde kameraet sørger for bildene.

Leica_3D_Disto_PIC_180x180 brukermanual
Beskrivelse
Leica_3D_Disto_Control_PIC_90x80Leica 3D Disto
Behold kontrollen – uansett rommets form. Måler og registrerer uten problemer, arealer, helninger og vinkler, selv i utilgjengeliger punkter. Gjemte målinger og håndskrevne feil hører fortiden til
 
Leica_3D_Disto_Room-Scan_PIC_90x80Rom skan
Både I fullautomatisk og manuell stilling kan du måle hele rom, vegger, vinduer, strukturelle forbindelser eller trapper – fra bare ett stasjonspunkt.
Leica_3D_Disto_Projector_PIC_90x80Projektor
Rett til punktet. Enten det gjelder rutenett i himling eller prosjektlayout for gulv eller vegger – Leica 3D Disto projekterer ditt design på enhver overflate – punkt for punkt.
Leica_3D_Disto_Tools_PIC_90x80Verktøy
Quick tools inspirerer brukeren: etablering av lodd, oppsett av nivå – referansepunkter eller nøyaktig overføring av forskyvninger og lokaliseringer.
Leica_3D_Disto_App_PIC_300x470It can do everything

 • Måle plan posisjon, høyde og avstand i samtlige tre romakser
 • Intuitiv brukerveiledning fra assistent
 • Måle fra en stasjon – hvert synlig punkt kan måles ved tilsikting med det synlige laserlyspunktet – uten behov for å gå til punktet
 • Måling mot vanskelige tilgjengelige punkter som foreksempel takkanter
 • Registrering av konstruksjonens himling-, gulv- og takflater, volumer, helninger, fall, høydeforskjeller, vinkler
 • Lodding av punkter, parallellfoskyvning av akser, horisontering, overføring av nivåer fra vegg til vegg. Glem libelle og måletape!
 • Målingene vises i sann tid som tegninger på skjermen.
 • Posisjonsnøyaktig presentasjon av de målte punktene i kameraets display
 • Lommekalkulator
 • Registrert informasjon i form av standardtabeller, fotos, DXF – filer og tekstfiler med et tastetrykk
 • Fjernstyrte målinger
 • Data – import og eksport på PC og USB minnepenn


 Leica_3D_Disto_Delivery_PIC_180x210

 • 3D Disto
 • Kontrollenet
 • RM100 fjernkontroll
 • USB minnepnn
 • Selvklebende målsive
 • Linjal ( for offset punkt )
 • Strøm kabel for 3D Disto og Kontroll enhet
 • 2 USB kabler
 • Strøm kabel for 3D Disto til CU
 • Data CD