Hydrauliske krattknuser

Hydrauliske krattknusere fra Italia, CGA Ricambi

Vi er spesialister på design og utvikling av krattknusere med høy ytelse på  hammere og kniver. De er egnet for å rydde hekker, kratt, trær, gress og grener.
Ideell for rengjøring av kanaler, kyster eller for enkel vedlikehold av parker eller hager generelt.
De reversible klippehodene er symmetriske med samme innløp og utgang, slik at kapping i begge retninger kan tilpasses gravemaskinens rotasjon for kontinuerlig kutting under alle forhold.
Krattknusere for gravemaskiner fra 8,0 til 25 tonn er utstyrt med en meget sterk ramme ideell for heavy duty og arbeider i skrå stilling.
Alle modeller kan utstyres med hammerblader, egnet for kutting av busker og treaktig vegetasjon opp til en diameter på 5 tommer.
Passer for alle gravemaskiner fra 1,2 til 16 tonn, utstyrt med prioritert strømningsreguleringsventil.