Simplex

Markedsledende innenfor stein- og bergsprekking

Vi har lang erfaring med Power Tools sine hovedprodukter, Rock Cracker og Simplex.
Bergsprekking basert på pyroteknikk er lovregulert og kan ikke brukes fritt av alle.
Eksplosivforskriften § 99 - klikk her
§ 99.Krav til den som skal utføre steinsprekking
(1) Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat som bergsprenger og kunne dokumentere opplæring i sikker bruk av produktet.
(2) Den som har egen jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.
(3) Utstyr for steinsprekking skal benyttes i henhold til bruksanvisning.
(4) Berget skal dekkes på tilfredsstillende måte. Områder hvor det er fare for utkast av stein eller annet materiale skal sperres av for uvedkommende. Etter bruk skal eventuelle gjenstående patroner identifiseres og fjernes. Inntil gjenstående patroner er fjernet skal området være bevoktet.

Effektiv sprekking av stein og berg

Lite eller ingen rystelser - elektrisk avfyring

Viktig informasjon!

Som mange har fått med seg har DSB hatt ute en høringsuttalelse til ny eksplosivforskrift, der det var foreslått å begrense adgangen til bruk av Simplex til kun å gjelde personer med sertifikat som bergsprenger.
DSB har besluttet å ta dette punktet ut av forslaget til ny eksplosivforskrift i denne omgang.
DSB ønsker å utrede bruken av steinsprekkingsutstyr nærmere når det gjelder eiere av jord-/skogbrukseiendommer.
DSB presiserer at de gir sin innstilling, men at det er Justis- og beredskapsdept. som endelig avgjør innholdet i ny eksplosivforskrift.
Inntil videre skal man derfor forholde seg til eksisterende regelverk.

Patronstørrelser : 8, 15, 30, 45 og 75 gram
Kan avfyres i serie (uten forsinkelse)
Ingen krav til sprengingsplaner eller sentralt lager - oppbevares i låsbart, brannsikkert skap (f.eks. våpenskap)

SIMPLEX® – et verdenspatent

Steinsprekkingspatroner med separat tenner. Et verdenspatent for fremtiden. Sikrere – mer effektivt – fremtidssikkert. 

SIMPLEX® er et system fra Power Tools for sprekking av stein, berg og betong. Systemet har elektrisk detonering av små, kruttladede patroner. Over lang tid har Power Tools utviklet en ny serie med elektriske steinsprekkingspatroner. Utviklingen har gått fra patroner med innebygde tennere til en helt ny serie patroner med separate tennere. For brukeren innebærer dette bedre effekt, større sikkerhet og overholdelse av fremtidige krav. En annen klar fordel med separat tenner er at man kan velge om man vil ha tenner i klasse 2 eller den tregere klasse 3.

Kruttet har fordelen av å ha en mye lavere forbrenningshastighet sammenlignet med konvensjonelle sprengstoffer. Dette fører til lavere risiko, mer miljøvennlig og økonomisk drift og muligheten til å unngå dyre besiktigelser av grunnmurer. Takke være at vibrasjonene dør raskt ut, kan sprekkingen utføres i nærheten av grunnmurer, vannledninger, fjernvarmeledninger, strømledninger og andre sensitive objekter uten at disse tar skade. Selv mindre steiner og små bergknauser som stikker opp i gressplenen kan fjernes ved å benytte seg av steinsprekking. Steinsprekking brukes i dag av de fleste store entreprenørene i Sverige, i tillegg til flere tusen mindre entreprenører.

Utstyr som er aktuelt når du har kjøpt deg Simplex

Bormaskin hydraulisk

Borkrone m/kon 12 grader

Konstang m/kon 12 grader (60 eller 120 cm)

Helstangbor

Borhammer luft