Rock Cracker

Kilesett for sprekking av fjell og stein

Perfekt for småjobber ute og inne

Bor hull med f.eks. elektrisk borhammer. Hulldiameter må stemme med kilesettets diameter.
Hulldybde må være lengre enn kilesettet, slik at ikke kilen blir slått i bunn og skades.
Kilen settes inn med fett eller sagkjedeolje før hver bruk.