DARDA hydraulisk kilesplitter

Fjellsplitter

Splittere er håndholdte demoleringsverktøy som kontrollert splitter med hydraulikk.
Overbevisende resultater i 40 år. Uten støv, sprut, støy og eksos. Rett og slett en miljøvinner.

Skal en fjerne fjell i trange rom er dette løsningen. Splittingen foregår uten støy og uten rystelser. Darda har 60 år erfaring.
Vi leverer både håndholdte og maskinmonterte splitter-løsninger. Ved å bore et hull med gitt dimensjon og dybde settes splitteren
ned i hullet og sprenger ut mellom 12 og 40 mm.
Nok til at fjellet enkelt kan tas vekk. Normalt boremønster er 500 x 500 mm avhengig av fjellets beskaffenhet.
Faktorer som hardhet, slepp, utslag og boremønster vil påvirke produksjonsutfallet.

Splitterne brukes der det ikke må forekomme vibrasjoner og der det ikke aksepteres støy. En kan splitte midt inne i kjøpesentre og i museer for å nevne noe.
Sprengstoff aksepteres mindre og mindre særlig i tettbebygde strøk. Her er Darda et ypperlig verktøy.

Effektiv sprekking av stein, berg og betong

 • Splittekraft opp til 413 tonn
 • Støvfri og lydløs
 • Uten vibrasjon
 • Lav vekt
 • Ulike dimensjoner
 • Lett kontrollerbar
 • I trange rom
 • Enkel i bruk

Darda C2

 • Brukes for å tilpasse blokker som allerede er splittet.
 • Minste hulldiameteren kravet.
 • Den letteste og korteste splitteren.
 • Spesielt nyttig for gruvearbeid.

Darda C4

 • Liten og kompakt.
 • For demolering i trange plasser (f.eks tunnel og gruvedrift).

Darda C12

 • For bruk i kraftig armert betong, som krever stor styrke.
 • Verdens mest kraftfulle splitter i forhold til størrelsen.

RIKTIG KOMBINASJON TIL RIKTIG JOBB

Hydrauliske aggregater som passer for forskjellige tilbehør og krav. De produserer opp til 50 MPa (500 bar) press.
Alle våre splittesylindre kan kombineres med de forskjellige aggregatene.
Den høykvalitets hydrauliske slangeoppsettet er laget for sterkt press.

Robust og pålitelig.
Enkel i bruk.
Uavhengig av strøm eller drivstoff.
Fleksibel og lett å frakte.
Drevet av luft fra presse.

 

Diesel aggregat

Elektrisk aggregat

Trykkluft aggregat